Hibino, Agedashi Tofu on Flickr.

HibinoAgedashi Tofu on Flickr.

agedashi brooklyn resataurant food hibino japanese tofu